Za lidovou architekturou jižních Čech : 10 cyklotras = Der Volksarchitektur Südböhmens auf der Spur : 10 Fahrradwege.

Kovář, Stanislav
1. vyd. Spolek za obrodu architektury Slunečnice, 2002. 32 s.