Za liberální řád : výběr ze studií, statí a článků.

Schwarz, Jiří
Liberální institut, 2003. 200 s.