Za lepší reklamou : Ročenka Noviny 1931.

prop. odd. Novina, 1930. 111 s.
Edice: Dobrý rádce ; 2.ročník