Za komunistickou ideovost literatury : Sborník [vybraných] statí z čas. Kommunist, roč. 1956 a 1957.

1. vyd. SNPL, 1959. 290, [3] s.