Za jednotné demokratické Německo : [Zpráva o polit. činnosti Jed. socialist. strany Německa přednesená na 3. sjezdu SED v Berlíně dne 20. července 1950].

Pieck, Wilhelm
Světové rozhledy, 1950. 53, [1] s.
Edice: Knihovna Aktualit Světových rozhledů ; Sv. 27