Za ideou : problém československý : Stenografovy zápisky z lázní.

Kálal, Karel
L. Mazáč, 1928. 289 s.
Edice: Karla Kálala spisy slovákofilské ; I