Za hvězdou betlemskou.

Denk, Petr
Vydání I. Tisk, 1947. 57-[I] s.