Za humny nejsou lvi.

Holcová, Milena
Vyd. 1. G plus G, 2003. 171 s.