Za hospodářskou obnovu státu.

ed. Veselý, František
A. Svěcený, 1935. 254 s.