Za harmonií života : Obraz z českého ovzduší profesorského.

Záleský, Marian
Hynek, 1920. 371 s.