Za filosofii nové doby : příspěvky k filosofii médií.

Tiskárna a vydavatelství 999, 2007. 135 s.