Za domovem : vlastivěda československá. Kniha první, (Čechy I.).

Bauše, B; Rožek, Karel; Wenig, Adolf; il. Wenig, Josef
2., přeprac. a rozš. vyd. F. Topič, 1923. 415 s.