Za domovem : Vlastivěda československá. Kn. 1, Čechy.

Bouše, B; Rožek, Karel
2., přeprac. a rozš. vyd. F. Topič, 1923. 415 s.