Za další rozvoj tělesné výchovy a branné výchovy mezi mládeži.

1960.