Za co, soudruzi, za co? : osudy bojovníků III. odboje a obětí totality v Roztokách a Kruhu u Jilemnice.

Vejr, František
2., upr. vyd. F. Vejr, 2012. 152 s., 49 s. obr. příl