Za českou osvětu : obrázky z dějin českého školství středního.

Šafránek, Jan
Tiskem a nákladem J. Otty, 1898. 270 s.