Za časů Kristových : Pouč. stati z novozák. doby.

Hudec, Tomáš
Děd. sv. Cyrilla a Methoděje, 1919. 286 s.
Edice: Bibliotéka poučná a zábavná ; 70