Za bouře a blesků nebo: Otec Drabicius a hranická poprava : dějepisný obraz s počátku 30leté války ve dvou dílech. I. díl, Otec Drabicius.

Kramoliš, Čeněk
R. Promberger, 1931. 235 s.