Za bílý ideál : Román dělníka.

Světelský, Jan
Svět, 1946. 177-[II] s.