Z vôle ľúdu obnovená : O udalostiach roku 1968, pamätného roku v živote Matice slovenskej.

Geguš, Ivan
Matica slov, 1969. 197 s.