Z veršů Ervína Otta.

Ott, Erwin
Eugen Stoklas, 1935. 25 s.