Z války a míru : dle vypravování legionářské setniny Na zdar.

Rambousek, Jan
[nákl.vl.], 1931. 105, [III] s.