Z valaských kútú : špásovité povjédačky z valaského života.

Bogner, Adolf
1. vyd. [s.n.], 1943. 115 s.