Z ústavního vývoje habsburského mocnářství : (kurs šestipřednáškový).

Kadlec, Karel
Nakladatelství J. Otto, 1912. 254 s.
Edice: Sbírka přednášek a rozprav ; Serie 6., číslo 2