Z tichých i búrných chvíľ.

Rázus, Martin
Matica slov, 1942. 330-[I] s.
Edice: Sobrané spisy / Rázus, Martin ; Sv. 3