Z tichých i búrnych chvíľ.

Rázus, Martin
Kníhtl. úč. spol, 1917. 288 s.