Z těžké doby "Matice České" 1850-1860 : [k stoletému výročí založení "Matice České"].

Prokeš, Jaroslav
Matice Česká, 1931. 42 s.