Z tajů Kordiller : [patnáct let v Jižní Americe]. III.

Čech-Vyšata, František
Kvasnička a Hampl, 1927. 248, [1] s., 1 list, 2 ins. listy