Z tajných archivů : kokoty-vladaři-šlechta.

Světová literatura, 1930. 620, [1] s.