Z tajnosti dvorů a diplomacie.

Mečíř, Karel
Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1918. 192 s.