Z růže kvítek vykvet nám : příběhy novozákonní pro mládež.

Durych, Jaroslav; il. Doré, Gustave; ed. Drahoš, Zdeněk
Vyd. 2., v Bloku 1. Blok, 1991. 104 s.