Z rodinného ovzduší : povídky.

Svoboda, Otakar
Ústř. nakl. a knihkup. učitelstva českoslovanského, 1926. 117 s.