Z říše vědy a práce : volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel.

Kurz, Vilém
F. Šimáček, 1894. 320 s., 9 příl., 288 obr. příl