Z prvních dvou let republiky : politické stati 1918-1920.

Nejedlý, Zdeněk
Melantrich, 1921. 336 s.
Edice: Spisy menší / Zdeněk Nejedlý ; sv. 4