Z protokolů schůzí 10. československé vlády (1. Udržalovy) 7. února 1929 - 15. října 1929.

ed. Sikorová, M; ed. Šťovíček, Ivan; ed. Machatková, Raisa
Státní ústřední archiv, 1999. 45 s.
Edice: Edice dokumentů z fondů Státního ústředního archivu v Praze