Z propadla : (Zápisky herce v nemocnici).

Bohuslav, František
13. vydání. nákl. vl, 1916. 43 s.