Z problémů dnešní společnosti : Studie sociálně-psychologické a sociálně-etické.

Vašek, Bedřich
Matice cyrilometodějská, 1926. 288 s., 5 listů