Z problematiky slabiky a prozodických vlastností : k vývinu hornonemeckého slova.

Ružička, Jozef
Slovenská akadémia vied a umení, 1947. 134 s.
Edice: Práce z vedeckých ústavov Slovenskej akadémie vied a umení. Rad A ; Sv. 2