Z príslovečníka lekára.

Čelko, Juraj
1. vyd. Balneotherma, 2009. 151 s.