Z prameňov našich dejín : pomocná učebnica pre 3. a 4.ročník gymnázia k učebnici Dejiny Československa.

2. dopl.a uprav.vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974. 416 s., 24 obr. na příl