Z prameňov národa : na pamiatku stodvadsiateho piateho výročia vzniku memoranda slovenského národa z roku 1861.

ed. Eliáš, Michal
Vyd. 1. Matica Slovenská, 1988. 302 s.
Edice: Teória a výskum. Monografie