Z Prahy do Jičína a Prachovských skal.

Čes. zem. svaz. ku povznes. návšt. cizinců, 1912. 32 s.