Z Prahy do Jičína a Prachovských skal.

Cizinecká komise, 1912. 32 s.