Z Prahy a z Čech. [Část] 1.

Mádl, Karel Boromejský
Bursík a Kohout, 1890. 96 s.