Z pozůstalosti světského kněze : úvahy a promluvy.

Občanská tiskárna, 1934. 129, [2] s.