Z pouti mládí : Obrázky pro mládež.

Dostál, Alois
Bačkovský, 1902. 279 s.
Edice: Sbírka spisů vynik. spisovatelů čes. pro mládež ; LI