Z potulek vlastí i cizinou.

Pavlovický, Josef
2. vydání. Občanská tiskárna, 1927. 120 s.
Edice: Knihovna našeho lidu