Z potulek světem : Sever.

Karásek, Jaroslav
[nákl.vl, 1923. 243 s.