Z potulek Orientem a harémy ve světle pravdy.

Hansa, Karel
nákladem vlastním, 1926. 290 s.