Z pole i lesa : pravda i lež z mysliveckého života. Díl I, Povídky.

Zahradník-Brodský, Bohumil
4. vyd. Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1925. 352, 2 s.
Edice: Nové sebrané spisy / Bohumil Zahradník-Brodský ; sv. 19